Aan één zeel

Print
Aan één zeel

Aan één zeel

Vandaag is het al weer 85 dagen geleden dat Limburg het dramatische nieuws kreeg dat zijn grootste fabriek eind 2014 de deuren zal sluiten. De eerste tranen waren amper gedroogd of Vlaams minister-president Kris Peeters nam zijn volle verantwoordelijkheid en beloofde een nieuw actieplan om de economische structuur van Limburg te versterken in het vooruitzicht van het post-Fordtijdperk.
Gisteren is professor Herman Daems namens zijn expertengroep in Hasselt uitleg komen geven over de vorderingen van zijn Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, kortweg SALK. Dat plan zal op 1 februari worden overgemaakt aan de Task Force Limburg. Dat is een 21-koppige groep van Limburgse socio-economische partners en politici, die onder leiding van de Vlaamse regering de plannen voor de economische relance van Limburg zal uitvoeren.

Dat de leden van de Task Force zich na afloop van de vergadering in het grootste stilzwijgen hulden, is veelzeggend. Het toont aan dat ze veel respect hebben voor Herman Daems en zijn ploeg. Het toont ook aan dat ze veel vertrouwen hebben in zijn relanceplan, dat ze dat niet willen torpederen voordat het van start is gegaan. Dit plan overstijgt het politieke niveau, klonk het gisteren meermaals. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Het was al een hele tijd geleden dat dit heilige principe de Limburgse decisionmakers zo liefdevol gijzelde.

Op 1 februari zullen we weten welk plan die knappe koppen van experten hebben uitgedokterd. Dan is het aan de Task Force om dat plan uit te voeren, om te beslissen welke concrete maatregelen worden genomen, en wie die in de praktijk gaat uitvoeren. We rekenen er ten stelligste op dat de politici in die Task Force hun partijbelangen achterwege laten. We rekenen er op dat werkgeversorganisaties en vakbonden het plan niet gaan gebruiken om voor eigen kerk te gaan preken.

Voorts rekenen we er op dat de Vlaamse regering, ondanks de crisis en de moeilijke begrotingsoefeningen, geld vrijmaakt om het SALK alle slaagkansen te geven. En we rekenen er op dat de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM nog meer slagkracht krijgt om bedrijven in deze provincie te kunnen helpen. Een maatschappij die van zijn Vlaamse voogdijregering al enkele jaren een grote onderscheiding krijgt, kan die uitdaging aan.

Limburg verdient een nieuwe toekomst. Daarom moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Daarom moet iedereen aan één zeel trekken en zijn eigen belangen overstijgen. We rekenen er ten stelligste op dat iedereen dat ook doet.

Yves Lambrix