Zonhoven heeft nieuwe pastoor

Print

Zonhoven heeft nieuwe pastoor

Zonhoven -

Zondag, 13 januari vond in de Sint Quintinuskerk van Zonhoven Centrum, de plechtige aanstelling plaats van de nieuwe pastoor-moderator van de federatie Zonhoven, namelijk Rik Renckens.

In een volle kerk werd deze viering voorgegaan door deken Ali Cornelissis, bijgestaan door de geestelijken Bart Benats, die op zijn beurt ook bevestigd werd in zijn opdracht als kapelaan, Marcel Jans, oud-pastoor en Pater Marcel Henrix.

Het was een stemmige viering waarin de voornaamste drie taken van pastoor Rik benadrukt werden. Te weten:
- herder tussen de herders zijn
- het geloof verkondigen
- het geloof vieren

Het 80-koppig gelegenheidskoor, samengesteld uit de verschillende Zonhovense koren en orgelist E. Kuijk maakten deze viering compleet. Het gemeentebestuur bij monde van burgemeester J. De Raeve verwelkomde hartelijk onze nieuwe pastoor en zag een toekomstige samenwerking goed zitten. Het waren feestklokken die tenslotte weerklonken en ons allen naar de receptie in zaal De Kwint begeleidden.

'Tin en Fin', Zonhovens komisch duo en alom tegenwoordig om hun zegje te doen, wezen pastoor Rik op zijn taak en plicht om goed ingeburgerd te raken in Zonhoven en schonken hem daarvoor ook het Zonhovens Dialectwoordenboek.

Een drankje en hapje met op de achtergrond stemmige muziek van een kamerensemble, een aangenaam gesprek met de nieuwe pastoor deed ons besluiten dat het goed zit met deze Rik.

Vruchtbaar apostolaat gewenst!
(foto's Tony Masset)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio