KWB Overdag viert 20ste verjaardag

Print
KWB Overdag viert 20ste verjaardag

KWB Overdag viert 20ste verjaardag

Peer -

In de Mutterd, het ledenblad van KWB-Wijchmaal, van januari 1993 kondigde toenmalig voorzitter Albert Beerten de geboorte aan van KWB-Overdag Wijchmaal. Hij schreef toen over deze nieuwe groep het volgende: “Door de gewijzigde levensomstandigheden wordt voor heel veel mensen werktijd en vrije tijd op een andere manier ingedeeld dan we dat in het verleden gewoon waren.

Werken in ploegverband, een weekend werken en een week vrij zijn, prepensioen vanaf 55 of jonger… en zo zijn er meer “flexibele” systemen uitgevonden.

Dit betekent dat heel wat mensen vrije tijd hebben op andere ogenblikken. En zoals de traditionele KWB-werking voor de werknemers allerlei mogelijkheden biedt, willen wij door dit nieuwe project voor deze andere groep wat doen. Trachten mogelijkheden te creëren om op een aangename manier met anderen af en toe eens samen te komen, om de voeling niet te verliezen, om in zekere zin terug een sociaal leven te hebben”.

De eerste werkgroep bestond uit Piet en Hugo Coninx, Georges Van Hout, Corry Franssen en Jef Tielemans. Verschillende leden die toen de kar trokken, zijn nog steeds betrokken bij KWB-Overdag. Met een gemiddelde van 15 activiteiten per jaar en dit 20 jaar lang kan men nu terugblikken op meer dan 300 samenkomsten. Je zou dan denken dat de Wijchmaalse KWB-Overdaggers alle fabrieken en alle steden van Limburg reeds hebben bezocht. Niets is minder waar. Dit werkjaar, 2012-2013, heeft het bestuur weer 16 activiteiten ingepland.

Het 20-jarig bestaan werd op gepaste wijze gevierd tijdens het traditionele Driekoningenfeest. Tijdens het academisch gedeelte gaf Albert Beerten een thematisch overzicht van 20 jaar werking van KWB-Overdag. Ook waren er lovende woorden vanwege KWB-Verbond Limburg en het stadsbestuur van Peer. Verder werden enkele verdienstelijke ‘overdaggers’ in de bloemetjes gezet. Voor de muzikale intermezzo’s zorgden de eigen ‘KWB-Singers’ onder leiding van Willy Reynders.

Na het officiële gedeelte volgde een gesmaakte receptie en een uitgebreid warm buffet.
De 'KWB-Overdaggers kookploeg' zorgde voor de bediening en de ondersteuning van de kok. Deze feestelijke samenkomst werd afgesloten met een lekker ijsje en een tas koffie. Alle 75 deelnemers keerden tevreden huiswaarts na deze geslaagde viering van hun 20-jarig bestaan.

Op de foto: De huidige werkgroep samen met de afgevaardigde van KWB-Verbond Limburg en burgemeester Steven Matheï.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio