Op z'n Alkens

Print
Alken -

As dje aad jaont krè-je van al, behalve hoewer en taan.

Als je ouder wordt krijg je van alles, behalve haar en tanden

As dje erreges koeint vor kieze en dje maokt gèn kuis, da.n hei-je toch al geko.ze

Als je ergens kunt voor kiezen en je maakt geen keuze, dan heb je toch al gekozen

Het wi-jer en immand a.

nester zen hoawesha.ge, da koei-je ni in urre kop sti-jke

Over het weer en het gezin van iemand anders, kun je je hoofdniet breken


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio