Natuurpunt werkt aan bijzondere graslanden in Nietelbroeken

Print
Natuurpunt werkt aan bijzondere graslanden in Nietelbroeken

Natuurpunt werkt aan bijzondere graslanden in Nietelbroeken

Diepenbeek -

Natuurpunt beheert al jarenlang het natuurreservaat Nietelbroeken in het Natura 2000-gebied Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw. Dit Europees beschermd gebied bestaat uit een netwerk van kleine deelgebieden. In een van die deelgebieden ligt natuurreservaat Nietelbroeken in Diepenbeek.

Dit gebied is onder meer belangrijk om zijn (half)open beekdalmozaïek met Laaggelegen schraal hooiland met Glanshaver en Grasland met pijpestrootje op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem
In het gebied komen een aantal zeer waardevolle graslanden voor, die echter onder druk staan van verbossing en vervilting. Via een Quick Win project van de Vlaamse overheid werden onder andere bomen in de boszoom afgezet, braamkoepels verwijderd, boomstronken gefreesd en en de vervilting aangepakt. Hierdoor is een aangepast hooilandbeheer mogelijk zodat de specifieke graslanden extra kansen krijgen.

Bijzondere landschappelijke waarde

Een belangrijk deel op de rechteroever van de Mombeekvallei, ter hoogte van de Nietelbroekhoeve en de hoeve Groot Terherken, heeft bijzondere landschappelijke waarde. Die zijn ontstaan door het historische, extensieve landgebruik in de Mombeekvallei. Dit is ook het geval voor een klein deel van de linkeroever van de Mombeekvallei en het stroomopwaartse deel van de Brikbeekvallei. Natuurpunt heeft dan ook gekozen om dit landschap zo goed mogelijk te behouden. Het is een open tot halfopen landschap met zeer soortenrijke (schrale) graslanden op droge tot natte bodem, afgewisseld met loofbos met waardevolle voorjaarsbloeiers en struweel.

Er komen enkele zones voor van het type blauwgrasland met bijzondere soorten zoals blauwe knoop, betonie, zeegroene zegge, karwijselie, kleine schorseneer, tormentil en voorjaarszegge. Deze kleine oppervlakten liggen in een grotere structuur van glanshaverhooiland, kamgraslanden en voedselrijke ruigte. Via seizoensbegrazing houdt Natuurpunt de grotere structuur in stand. Het vervilten van de grasmat en te veel schaduw vanuit omringende boszomen, beperkte echter de uitbreidingsmogelijkheden voor de bijzondere soorten. De boszoom dijnde de afgelopen jaren sterk uit en kroop de centrale hoefijzervormige weide en de omringende weilanden binnen.

Beekdalmozaïek hersteld
In kader van het Quick Win-project Natura 2000 kreeg Natuurpunt de mogelijkheid om het halfopen beekdalmozaïek te herstellen, met het accent op het blauwgrasland.

De uitgegroeide boszoom werd nabij de waardevolste relicten afgezet en ingericht voor hooilandbeheer. Het strooisel werd opgeruimd om meer kiemkansen te geven en het begrazingsraster werd verplaatst. Zo kunnen deze stukken opgenomen worden in het regulier hooiweidebeheer. Eind juni 2012 werden deze stukken gemaaid met de bosmaaier.

De centrale weide werd beheerd door een seizoensbegrazing. Om ook hier hooilandbeheer uit te voeren, werden de aanwezige stronken van eik, populier, wilg en es gefreesd. Er werden ook enkele bramenkoepels gemaaid. Eind juni werd deze weide voor de eerste maal in 50 jaar gehooid. Tot slot werd een voormalige werfweg vrijgemaakt om het toekomstige reguliere werk te bevorderen.

In november werd een perceel van 1ha populieren, gemend met amerikaanse eik gekapt om via omvorming naar hakhout de centrale hooiweide beter te verbinden met de oostelijk gelegen waardevolle graslanden.

Natuurpunt hoopt dat ze de blauwgraslanden in stand kunnen houden en dat ze een uitbreiding van deze soorten bevorderen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio