Verleden en toekomst

Print

Je hoort het regelmatig: wil je een goed zicht hebben op de toekomst dan moet je ook weet en ervaring hebben van het (van je) verleden. Wie zijn verleden te weinig kent kan moeilijk open en met een groot hart naar de toekomst toe leven. Je moet af en toe achterom kijken om kleine stappen vooruit te kunnen zetten.

Nu wij vandaag soms erg gekleurd worden door hoop en angst voor de toekomst, zoeken we naar meer houvast en geborgenheid. Als ons levensklimaat onzeker en stuurloos wordt, zoeken we warmte in onze familie. De betrokkenheid van een vriendengroep, de hartelijkheid van een dragende gemeenschap, doen dan deugd. Zo kunnen we ons gesterkt en bemoedigd weten. Er komt ook terug meer ruimte voor diep menselijke waarden want het spotten met en het relativeren van veel wat zin en richting kan geven aan ons leven, wordt men stilaan beu. Het onvervuld verlangen naar echtheid en warme menselijkheid kan ook vandaag, stap voor stap de bunker openbreken van onverschilligheid en verlammende zinloosheid.