Blèf Hôessëls kalle

Print
Hoeselt -

Zo dichtbij (2 km) en zo verschillend !
Zo kotbij èn zo vërsjillënd !
A.N. HOESELT RIJKHOVEN

berg berg barg
uit aut oot
hoor zuu jèste vb. Braaf zijn, hoor!
luisteren luistëre leustëre
konijn knijn kneen
wij kregen vêe krége vêe krjègte
naar huis tos nwô toos
naar toe heen hêer
vb.

Bo goi heen? Bo geeste hêer?
prijs prijs prees
pijp pijp peep
vijf vijf vèèf (als ‘kei’ in het Hoeselts)Ga je mee? Goi mèt? Geeste mèt?
fijn fijn feen
wortelen pote wottële
grijs grijs grees
Opgelet ! vijf = vèèf ....maar (25) = ‘veefèntwintig ‘! en niet ‘vèèfentwintig’

Paul Achten en Eddy Doll


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio