Een voorspoedig 2013

Print
Een voorspoedig 2013

Een voorspoedig 2013

Beste lezer, aan de vooravond van het nieuwe jaar biedt de redactie u graag haar welgemeende beste wensen aan. Moge 2013 ons in staat stellen meer goed nieuws te brengen dan in 2012 mogelijk was. Want inderdaad, als we terugblikken moeten we vaststellen dat we een bewogen jaar achter de rug hebben. Een bewogen jaar met vaak slecht nieuws op de voorpagina. Internationaal, nationaal maar ook dicht bij ons werden we getroffen door dramatische nieuwsfeiten.
Niemand zal het ons kwalijk nemen dat we hierbij in de eerste plaats terugdenken aan het smartelijk verlies van vele jonge levens bij een autobusongeval in Zwitserland. Bij leed en verdriet dat veroorzaakt wordt door het wegrukken van onze geliefden, valt alle ander nieuws - hoe dramatisch het voor de betrokkenen zeer zeker ook is - volledig in het niet.

De getroffen ouders, familie en vrienden kwamen daarbij ook nog eens ongewild en ongevraagd in een mediastorm terecht. Een drama met voor onze contreien ongeziene proporties zuigt een stroom van aandacht waarvoor geen draaiboek bestaat. Die aandacht is ongevraagd en bij momenten ook niet gewenst. In naam van onze journalisten, die in moeilijke omstandigheden hun werk hebben gedaan en die ook zelf zonder uitzondering door de gebeurtenissen vreselijk waren aangedaan, bieden wij alle betrokkenen nogmaals ons respect en ons oprecht medeleven aan.

Ook economisch werd onze provincie door onheilstijdingen getroffen. In kleine en grote bedrijven verloren tal van mensen hun werk. Grote aantallen, zoals bijvoorbeeld de aangekondigde sluiting van Ford Genk, halen hierbij uitgebreid de media. Maar we beseffen dat het leed zo mogelijk nog groter is in de gevallen waar collectieve omkadering en sociale vangnetten grotendeels afwezig zijn. Onze gemeenschap staat voor enorme uitdagingen. Maar tegelijk is er ook vertrouwen in onszelf en in de troeven die we in handen hebben. Limburg heeft in het verleden bewezen veerkrachtig te zijn. Elkeen heeft hierin zijn rol: vakbonden, beleidsvoerders, ondernemers, werknemers, ambtenaren, enz…

Naast de primordiale taken van informeren, blootleggen, en vragen stellen, wil uw krant nog meer dan in het verleden de vinger aan de pols houden en een forum bieden voor opbouwend debat, voor tegenspraak, voor ideeën, voor vergelijking, voor creativiteit.

Gelijktijdig wil uw krant een betrouwbare gids zijn in een snel veranderend medialandschap. Een gids die kaf van koren scheidt, een gids die nieuws van onzin onderscheidt, een gids waar u elke dag wat aan heeft. Dat zijn onze goede voornemens. Boven alles wensen wij u en uw dierbaren een goede gezondheid en een voorspoedig 2013.

Ivo Vandekerckhove