Herverdelen via belastingen

Print
Herverdelen via belastingen

Herverdelen via belastingen

De regering Di Rupo heeft tot eind dit jaar de prijzen voor gas en elektriciteit bevroren. Ze riep de consumenten ook op om de prijzen voor gas en elektriciteit te vergelijken en eventueel van leverancier te veranderen om zo nog meer te besparen.
Wat ze ook deden en Electrabel - de gebeten hond van de regering - zal het geweten hebben.

Tot daar het goede nieuws. Het neemt niet weg dat we onze elektriciteit nog altijd duurder betalen dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit een studie door Itinera Institute waarvan we u de bevindingen en conclusies graag even meegeven. 4 In 2001 betaalden we onze elektriciteit 3 procent duurder dan gemiddeld in de Europese Unie en was onze elektriciteit goedkoper dan die in de buurlanden. Tien jaar later betalen we onze elektriciteit 12 procent duurder dan gemiddeld in de EU en zijn we altijd duurder dan in de buurlanden.

4 Van elke 100 euro die we uitgeven voor elektriciteit gaat slechts 38 euro naar het product elektriciteit en de andere 62 euro naar distributiekosten en belastingen. 4 De prijsstijgingen van de laatste vijf jaar zijn voor een kwart het gevolg van het feit dat het product elektriciteit duurder werd en voor 75 procent het gevolg van hogere distributietarieven en belastingen.

De distributiekosten gaan omhoog omdat daarin de subsidies worden verrekend voor gratis elektriciteit en hernieuwbare energie zoals zonnepanelen en windturbines. 4 Een gemiddeld gezin krijgt jaarlijks voor 16 euro gratis elektriciteit en betaalt via de hogere distributietarieven 72 euro voor de subsidies aan de eigenaars van zonnepanelen en windturbines.

Al deze vaststellingen brengen ons tot twee bedenkingen. Een, het is een goede zaak dat onze overheden de prijzen voor gas en elektriciteit onder controle proberen te houden.

Maar ze moeten de zwarte piet voor onze te hoge prijzen niet enkel naar de producenten doorspelen, ze moeten ook hun eigen beleid in de weegschaal durven leggen.

Twee, dat de verschillende regeringen investeringen in hernieuwbare energie subsidiëren om tot een energieomslag te komen, dat kunnen we perfect volgen. Ze moeten dat wel doen vanuit hun begrotingsmiddelen en niet via hogere distributietarieven. Want dat heeft nu voor gevolg dat wie te weinig geld heeft om te investeren in zonnepanelen of er geen plaats voor heeft meebetaalt voor wie wel voldoende geld heeft om te investeren en er ook de plaats voor heeft. Herverdeling en ondersteuning gebeurt best enkel via de belastingen. Dat is het meest eerlijke, dat houdt rekening met de draagkracht.

Eric DONCKIER