Lambert Leijssen (+) bedenker van het woord sacramentologie

Print

Lambert Leijssen (+) bedenker van het woord sacramentologie

Hamont-Achel -

Denkend aan Lambert Leijssen, + 25 december 2012

Lambert Leijssen, Bert in de omgang, een telg uit de bekende Hamontse familie met op kop vader Jef, Boerenbonder bij uitstek, verwierf in de Leuvense universiteit internationale bekendheid.
Na zijn opleiding in het Sint-Hubertuscollege te Neerpelt en de seminaries van Sint-Truiden en Luik, werd hij omwille van zijn uitstekende studieresultaten al in 1965 naar Leuven gestuurd.

Hij behaalde in 1968 de licentie Godgeleerdheid en in 1978 het doctoraat. Zijn scriptie handelde over Martin Bucer en Thomas van Aquino, een historisch-theologisch onderwerp met bovendien een oecumenisch tintje: de typische ingrediënten van zijn later levenswerk.
Lambert studeerde in de periode van het Tweede Vaticaans Concilie en werd eveneens geïnspireerd door de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie.
Na een onderwijscarrière tussen 1970 en 1985 in het grootseminarie te Hasselt, waar hij de sacramentenleer en liturgie doceerde, vatte hij in 1979 in de K.U. Leuven een loopbaan aan als lector, later docent en hoogleraar. Lambert Leijssen gaf volgens vele getuigenissen graag les en muntte uit, samen met zijn collega Jozef Lamberts, in ‘team-teaching’ over de liturgie en de sacramentenleer, dat hij zelf na verloop van tijd omvormde in de nieuwe term ‘sacramentologie’.
Op dit terrein publiceerde hij ook veel en vanaf de jaren 1990 richtte hij zich ook naar een Franstalig, Engelstalig en Duitstalig publiek. Een belangrijke publicatie is Met de stille glans van Gods Geest. Sacramenten en postmoderniteit dat in 2003 werd uitgegeven.
Lambert Leijssen was niet de in zichzelf gekeerde studax, hij zette zich in voor zijn omgeving, vrienden en familie. In de Leuvense universiteit begeleidde hij zeer nauwgezet de vele doctoraten, maar was hij ook bestuurder in heel wat commissies, o.m. als voorzitter van het Liturgisch Instituut.
Belangrijk is ook zijn lidmaatschap van het KADOC.
Decennialang was hij het boegbeeld van het Paus Adrianus VI-college aan het Hogeschoolplein, eerst als subregent, later als directeur en tenslotte als president, een functie die hij na zijn emeritaat (2007) behield . Dit ‘Pauscollege’ was zijn thuis!
In 2012 verscheen bij Averbode een stevige bundel Verzamelde Nederlandstalige Geschriften van zijn hand onder de titel Sacramenten en liturgie, oecumene en Heilige Geest: een belangwekkende erfenis voor de Katholieke (oecumenische) gemeenschap.
----------
Een belangrijk deel van zijn theologisch-wetenschappelijk oeuvre wordt bewaard in het Documentatiecentrum Dr. Bussels te Hamont. Ook een zeldzaam exemplaar van zijn licentiethesis en doctoraatsthesis zijn er aanwezig.

De uitvaart van Lambert Leijssen vindt plaats in de Sint-Laurentiuskerk te Hamont op zaterdag 29 december 2012 om 13.00 uur


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio