Langdurige werkloosheid wordt nefast voor pensioen

Binnenkort worden de pensioenrechten van langdurig werklozen en bruggepensioneerden ingeperkt. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu zal bij de opbouw van het pensioen werken meer beloond worden dan niet-werken. Door die maatregel kan het pensioen van sommige langdurig werklozen tot 40 procent lager uitvallen.

vmma:hetnieuws