Kloof tussen aantal mannen en vrouwen zonder werk groeit

Print
De kloof tussen het aantal mannen zonder werk en het aantal vrouwen zonder werk is in november opnieuw gestegen. Dat blijkt uit RVA-cijfers. Mannen werken traditioneel in meer conjunctuurgevoeliger sectoren, zoals de industrie.

Sinds november 2007 zijn er meer mannelijke dan vrouwelijke werklozen.

In november waren er 224.990 mannelijke 'werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen': 5.565 of 2,5 procent meer dan een jaar geleden. Het aantal vrouwelijke werklozen daalde dan weer met 5.024 vrouwen of 2,6 procent tot 187.648. In totaal telde november dus 412.638 vergoede werklozen: 541 mensen meer (0,1%) dan vorig jaar. Terwijl in Vlaanderen de werkloosheid 1,5 procent steeg, was er in Wallonië een daling met 0,5 procent en in Brussel met 0,8 procent. De werkloosheid in Vlaanderen is conjunctuurgevoeliger, zo blijkt dus nog eens. De jeugdwerkloosheid daalde in november 0,8 procent. Het aantal werkzoekende werklozen vanaf 50 jaar en ouder bedroeg in november 105.579: 0,7 procent minder dan een jaar geleden. In november waren er 188.021 langdurige werklozen (2 jaar en meer): 7.263 of 3,7 procent minder dan een jaar eerder. De evolutie van de tijdelijke werkloosheid wijst wel op een verslechtering van de economische toestand. Er waren er in november 167.483: 34,2 procent meer dan een jaar geleden.