Beslissingen schepencollege 20 dec

Print
Riemst -

63.650 EURO WERKINGSTOELAGE VOOR 158 SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

Naar aanleiding van het subsidiereglement werkingstoelage socio-culturele verenigingen Riemst, goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juli 2006 en gewijzigd op 09/06/2008 hebben 158 verenigingen een geldige aanvraag ingediend.

Deze verenigingen hebben recht op een toelage voor hun werking van september 2011 tot en met augustus 2012.
De bedragen zijn berekend aan de hand van een jaarverslag, ledenlijst en documentatiemateriaal dat de verenigingen samen met hun subsidieaanvraag indienden. Er zijn 4 soorten toelagen: de basistoelage (100 euro), de variabele toelage, de jongerentoelage en de repetitietoelage. De in totaal uit te keren betoelaging aan de verenigingen bedraagt 63.650 euro.

Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

UITGAVE 'DE JONGENS VAN MEMBRUGGEN IN DEN GROOTEN OORLOG'

De historische kring van Membruggen organiseerde in 2011 de tentoonstelling 'De jongens van Membruggen in den Grooten oorlog' in P.C.C. Momerkinne. Naar aanleiding van deze tentoonstelling en de herdenking in 100ste verjaardag van het begin van WO I in 2014, heeft de historische kring van Membruggen een publicatie klaar over de inwoners van Membruggen die meevochten in WO I.
Er worden 500 exemplaren gedruk. Het boek zal worden verkocht aan kostprijs: 9 euro.

Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR ALLE RIEMSTENAARS OP ZONDAG 20 JANUARI IN ZAAL ‘T PAENHUYS

De gemeente Riemst organiseert voor de 5° keer de nieuwjaarsreceptie voor de nieuwe inwoners en de bevolking van Riemst. Dit feest zal doorgaan in ’t Paenhuis te Riemst op zondag 20 januari.
Het programma:
14.00 u.: ontvangst nieuwe inwoners (cafetaria)
15.00 u. : ontvangst alle inwoners (grote zaal)
15.30 u.:opening buffet aangeboden door TeamWork (een groep zelfstandige ondernemers van Riemst)
17.00 u.: einde.
Voor de bediening van de 3 togen, keuken, ontvangst en kinderopvang doen we een beroep op het gemeentepersoneel.

Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio