Knip in renovatiesteun kostte in najaar 1.000 banen in bouwsector

Print
In het najaar van 2011 alleen al zijn ongeveer 1.000 jobs verloren gegaan in de bouwsector, na jaren van groei. Dat meldt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), die meent dat de afbouw van de overheidssteun voor renovaties daar voor iets tussen zit.

Een gezin dat in 2011 met een investeringsbudget van pakweg 60.

000 euro een gemiddelde woning renoveerde om ze energiezuiniger te maken, kon nog een beroep doen op premies en fiscale voordelen ter waarde van 17.200 euro. In 2012 was dat minder dan de helft: slechts circa 8.000 euro meer, berekende de VCB. De federale overheid knipte vanaf 2012 fors in de groene leningen en in de fiscale aftrekbaarheid voor de plaatsing van hoogrendementsglas, condensatieketels en zonnepanelen. Enkel dakisolatie kan voorlopig nog fiscaal in mindering worden gebracht. Ook de Vlaamse overheid trok premies in, zoals die voor buitenmuurisolatie. Vlaanderen voerde wel nieuwe premies in, maar maakte die sterker inkomensgebonden. "Maar die stijging van het aantal Vlaamse premies heeft de federale maatregelen niet gecompenseerd", zegt de VCB. Het schrappen van renovatiesteun heeft een impact op de werkgelegenheid in de bouwsector, meent de sectorfederatie. "Onvermijdelijk gaat de renovatieactiviteit daardoor achteruit", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. Het aantal vergunde woningrenovaties is dit jaar met 4 pct gedaald tegenover 2011, en de hypothecaire leningen voor woningrenovaties zijn in aantal en bedrag fors gedaald tegenover het piekjaar 2011, stipt de VCB aan. Aangezien de confederatie niet verwacht dat de overheid een groter steunbudget zal vrijmaken, komt het er volgens de VCB voor Vlaanderen op aan om creatiever in te spelen op de renovatienood. De VCB denkt aan het verhogen van de inkomensdrempel en het meer promoten van de verzekering gewaarborgd wonen.