Geen kerstspel meer

Print
Geen kerstspel meer

Geen kerstspel meer

Bocholt -

Het driejaarlijkse openluchtkerstspel van Bocholt had dit jaar normaal gezien voor de twintigste maal door de straten van Bocholt moeten trekken. Maar tal van redenen hebben er voor gezorgd dat dit folkloristisch massaspel dat in 1963 ontstond, niet meer zal worden opgevoerd.

In 1963 vond in Bocholt onder impuls van de plaatselijke KWB het eerste openluchtkerstspel plaats. Het scenario van E.H. Anton Schepers, gebaseerd op het aloude kerstverhaal, ontrolde zich in zeven taferelen op diverse locaties in Bocholt. Een 160-tal Bocholter figuranten werden op 24 en 25 december even Romeinen, Joden, Arabieren, herders, engeltjes, … De eerste edities werden jaarlijks opgevoerd, maar sinds 1971 gebeurde dat om de drie jaar. Bij de laatste editie in 2009 werden er meer dan 4000 bezoekers geteld.
Maar het werd alsmaar moeilijker om nieuwe en jonge vrijwilligers te vinden die als figurant of als logistiek medewerker bereid waren hun schouders onder het openluchtspel te steken. Veel figuranten hebben een leeftijd bereikt waarop ze hun taak wensen over te geven aan jongere mensen, maar helaas werden deze niet gevonden.

Voorzitster Elke Bas “De laatste edities van het kerstspel kenmerkten zich door een verregaande professionalisering. Moderne belichting en klankweergave brachten het spel op een hoger niveau, maar zorgden niet alleen voor een hoger kostenplaatje, maar ook voor een intensievere voorbereiding, meer mankracht en meer manuren. De hulp van het personeel van de gemeentelijke technische dienst was hierin van grote waarde. Maar de door de gemeente toegezegde 100 manuren, volstonden ook niet meer om het kerstspel te helpen organiseren. Bovendien werd het alsmaar moeilijker om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen.
“Menselijke, financiële en logistieke oorzaken maakten een nieuwe opvoering praktisch onmogelijk. In overleg tussen het organiserende kerstspelcomité en het gemeentebestuur is daarom beslist om het kerstspel niet meer op te voeren.” vult burgemeester Jos Claessens aan.

Omdat er dit jaar geen openluchtkerstspel meer georganiseerd wordt, heeft het Kerkbestuur besloten de tweejaarlijkse kerststallententoonstelling in de St.-Laurentiuskerk met één jaar te vervroegen. Ze tonen weer een 200 nieuwe kerststalgroepen. Grote eyecatcher is alleszins een prachtige beeldengroep uit kunstatelier Slabbinck. Deze speciale kerststallen zijn na elke misviering te bezichtigen. Ook op 22, 26, 30 december kan je van 14u00 tot 17u00 in de St.-Laurentiuskerk terecht. Op 2, 3, 4 januari van 17u00 tot 20u00 en op 6 januari van 14u00 tot 17u00. Ook na afspraak met het kerkbestuur is een bezoek mogelijk.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio