Protest tegen dorheid

Print

De rode kaars was 'versierd' met prikkeldraad. Amnesty International probeert zo heel beeldrijk op te roepen dat het voor tal van mensen en volkeren erg somber en duister kan zijn. Ook het groen van de krans waarop de vier kaarsen bevestigd zijn, wil de hoop oproepen op een betere toekomst voor gemeenschappen die nu soms, gesloten en uitgesloten, dreigen te verkommeren en te verdorren.

De vele advenstskransen in kerken en scholen en huiskamers mogen en kunnen geïnterpreteerd worden als een uitnodiging om aandachtig en bekommerd in het leven te staan. Gelovige gemeenschappen hebben vele jaren mee kleur en spirit kunnen en mogen geven aan onze samenleving. Vandaag is er, in totaal andere leefomstandigheden, precies een nieuw zoeken voelbaar. Het is een oud verlangen naar nieuwe hartelijkheid, naar meer menselijkheid. Wellicht zijn er in je buurt ook gelovige gemeenschappen die nu mee zoeken naar hoopvolle tekens in en tussen medemensen.