Een sisser van formaat

Print
Een sisser van formaat

Een sisser van formaat

Het politiecollege van de politiezone HAZODI heeft gisterenavond beslist om de lonen die drie van de vier klokkenluiders volgens het i-Force-rapport te veel zouden hebben ontvangen, niet terug te vorderen. De onderzoeken door het parket van Hasselt en de arbeidsauditeur leverden immers geen strafrechtelijke inbreuken op. Ze vonden ook geen enkel bewijs van frauduleus opzet. De drie worden wel opnieuw ingeschaald, iets waar ze wel nog tegen in beroep kunnen gaan.
Voorts besliste het politiecollege om de schorsing van korpschef Michel Beckers niet te verlengen. Hij kan vanaf 5 januari opnieuw aan de slag.

Zoals geweten besliste het politiecollege eerder ook al om de premies die een aantal agenten onterecht kregen, niet terug te vorderen. Omdat de proceskosten hoger zouden oplopen dan de opbrengst. En omdat er ook hier geen enkel frauduleus opzet was, enkel van een foute interpretatie van de regelgeving.

Hiermee loopt de hele HAZODIaffaire af met een sisser van formaat. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt met door de media zwaar aangezette dossiers waarin woorden zoals pestgedrag, fraude en graaicultuur de boventoon voeren. Denken we maar aan de Visa-affaire in Antwerpen. Het enige resultaat van dit alles is een immens grote imagoschade voor de stad Hasselt en een zware verkiezingsnederlaag voor Hilde Claes.

Dat het hele spektakel nu zo eindigt, kan geen verrassing zijn voor wie begin november zich de moeite getroostte om het HAZODI-dossier van deze krant te lezen. Die affaire was enkel het resultaat van totaal fout gelopen menselijke verhoudingen tussen de hoofdrolspelers - korpschef Michel Beckers en politiesecretaris Vera Vrancken en hun respectievelijke medestanders - waarbij wederzijdse klachten over pesten en graaien niet meer dan een hefboom waren om definitief met elkaar af te rekenen. Het vergiftigde het hele korps.

Michel Beckers kan terug aan de slag en Vera Vrancken moet in principe in eer hersteld worden als politiesecretaris. Dat kan niet, daarvoor zijn te veel wonden geslagen. Ze hebben wel recht op een functie die past bij hun rang en stand. Burgemeester Hilde Claes staat voor een van haar voornaamste uitdagingen. Toen ze burgemeester werd, miste ze de kans om de discussies te beslechten. Daardoor ontspoorden ze tot een vete. Ze krijgt nu een nieuwe kans en mag die niet missen. Ook Michel Beckers en Vera Vrancken moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen en constructief meewerken. Soms moet men ook vergeven en vergeten.

Eric Donckier