Grootste vergrijzingsgolf bij zelfstandigen in 20 jaar tijd

In 2011 ontvingen 501.378 personen een of andere vorm van pensioen vanuit het zelfstandigenstelsel. Dat zijn er 7.205 meer dan in 2010. Het aantal gepensioneerden is sinds 1993 nog nooit zo sterk toegenomen. Dat stelt de ondernemersorganisatie Unizo vast op basis van het statistisch jaarboek 2011 van het RSVZ over het rust- en overlevingspensioen.

belga.be

Belangrijk is om te weten hoeveel gepensioneerden er tegenover het aantal actieve zelfstandigen staan. De pensioenen moeten immers betaald worden door wie nog een beroepsactiviteit uitoefent en daar sociale bijdragen op betaalt. Ook deze cijfers roepen bezorgdheid op. Tegenover 501.378 gepensioneerden staan er 969.013 actieve zelfstandigen. Slechts 771.181 daarvan betalen bijdragen. Daarbij wel de kanttekening dat veel zelfstandigen een gemengde loopbaan achter de rug hebben en ook een pensioen vanuit het werknemersstelsel of de openbare sector ontvangen.Het totaal bedrag aan pensioenen dat in 2011 werd uitbetaald, bedraagt 2,95 miljard euro. Ten opzichte van 2010 betekent dit een meeruitgave van 147,24 miljoen euro, of een stijging met 5,25%.Unizo wil dat de vergrijzing een blijvend aandachtspunt is voor het beleid. Het is belangrijk dat zelfstandigen op een haalbare manier een voldoende lange loopbaan uitbouwen, vindt de organisatie. Enkel op die manier kunnen we al deze gepensioneerden een voldoende hoog pensioen garanderen en verhogen. De bedragen zijn nu trouwens al niet royaal. 23,62% van de gepensioneerde zelfstandigen ontvangt een bedrag beneden de 750 euro. 55,97% ontvangt wel een bedrag van 1.000 euro of meer. "Ook hardwerkende zelfstandigen hebben recht op een menswaardige oudere dag", besluit Unizo.