Redden

Een tweeling was 12 weken te vroeg geboren. Ze waren een paar dagen oud, toen de arts bij één van de twee kindjes een ernstige hartkwaal vaststelde. Na onderzoek zag hij dat hij er niets aan kon verhelpen. De levensverwachting werd zeer klein. Een verpleegster was er sterk mee begaan.

Ann

In die uiterste nood meende ze dat men de tweeling samen in één couveuse moest leggen. De arts was er tegen. Maar zij drong aan met het argument dat je er niets mee kon verliezen. Er was volgens de arts toch geen betere toekomstverwachting. Door haar aandringen stemde de arts in. De verpleegster bracht het gezonde kindje bij het zwakke kindje in de couveuse. Iedereen keek wat er zou gebeuren. Ze zagen hoe het gezonde kindje bij het zwakke kroop en probeerde een armpje er om heen te slaan. Zo bleef het een tijd. Toen keek de arts voorzichtig de hartslag na. Het hartje van het kindje begon meer regelmatig te kloppen. De bloeddruk nam normale waarden aan. De temperatuur daalde. Zijn toestand verbeterde van dag tot dag. Nu zijn het twee gezonde kinderen.