Investeringen in verwerkende nijverheid met 1,4 procent teruggelopen in 2012

De investeringen in de verwerkende nijverheid zijn dit jaar met 1,4 procent teruggevallen. Dat blijkt vandaag uit de voorlopige resultaten van de najaarsenquête 2012 van de Nationale Bank van België (NBB). In de afgelopen voorjaarsenquête van de NBB was nog een stijging met 16,8 procent naar voor gekomen.

belga.be

Dat er zo'n forse herziening komt verklaart de NBB door het ongunstig verloop van de vraagvooruitzichten tijdens de tweede helft van het jaar, zowel op de binnenlandse markt als op de buitenlandse markten.De daling van de investeringen zou zich in vrijwel alle bedrijfstakken hebben voorgedaan, behalve in de automobielnijverheid, de non-ferrometalen, de cementnijverheid, de papier- en kartonnijverheid en de confectie-industrie. Bovendien zou ze vooral de kmo's getroffen hebben.In 2013 zouden de investeringen evenwel in stijgende lijn gaan, met 13,7 procent, dankzij met name gunstiger vooruitzichten op de exportmarkten. Anders dan tijdens de afgelopen jaren, zouden de geïnvesteerde bedragen in hogere mate te maken hebben met een uitbreiding van het productievermogen dan met de vervanging van bestaande uitrustingen.De Nationale Bank van België organiseert tweemaal per jaar een enquête naar de investeringen van de ondernemingen in de verwerkende nijverheid sensu stricto. Volgens de gegevens van de nationale rekeningen, was de verwerkende nijverheid in 2011 goed voor ongeveer 16 procent van de totale investeringen van de Belgische ondernemingen.