Zin om lid te worden van de GROS Leopoldsburg?

Print
Leopoldsburg -

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een gemeentelijke adviesraad die zich inzet voor de solidariteit tussen mensen, over de grenzen van gemeente, stad en land heen.

Wat doet de GROS?
Meewerken aan het verschaffen van hulp aan volkeren die, bijvoorbeeld ten gevolge van een natuurramp, in hoge nood verkeren.

Maar ook het financieel steunen van ontwikkelingsprojecten. Hierbij is het belangrijk dat de mensen een kans krijgen om hun lot in eigen handen te nemen en om uiteindelijk zelf op duurzame wijze voor hun eigen ontwikkeling te zorgen. Bovendien is het de bedoeling om een bijdrage te leveren aan sensibiliseringsinitiatieven ten aanzien van de ontwikkelingsproblematiek.

Om dit allemaal te realiseren kan men bij de GROS terecht voor subsidies voor noodhulp, éénmalige acties, projectaanvragen, inleefreizen, stages in het buitenland, projectsubsidies (de financiering van een project in een ontwikkelingsland) en sensibiliserende/educatieve activiteiten in Leopoldsburg.

Wil je daaraan meewerken?
Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking?
Wil je graag lid worden van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) of eens een vergadering meemaken?
Neem dan contact op met cultuurbeleidscoördinator Kristof Borremans, 011 34 92 18 of kristof.borremans@leopoldsburg.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio