Gezocht: losse of vaste medewerkers

Print
Gezocht: losse of vaste medewerkers

Gezocht: losse of vaste medewerkers

Leopoldsburg -

Gezocht: losse of vaste medewerkers voor de heemkringen van Heppen en Leopoldsburg

Heb jij af en toe een beetje tijd over? Ben je geïnteresseerd in je dorp of de geschiedenis van je dorp? Heb je zin om af en toe een tekstje te schrijven? Zoek je graag in archieven?

Ben je handig met een computer en scanner of wil je gewoon graag een handje helpen? Dan is deze oproep aan jou gericht. De Heemkundige Kring van Heppen en die van Leopoldsburg zoeken namelijk losse en vaste medewerkers en bestuursleden!

Heemkunde is zeker niet oubollig, het is een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het doel van heemkunde is het verzamelen en bewaren van het eigen patrimonium in de vorm van teksten, foto’s, prenten, voorwerpen, …

Heemkundige Kring van Heppen
De Heemkundige Kring van Heppen heeft heel wat verwezenlijkt. De Kring publiceerde al 100 edities van het tijdschrift ‘De Heikapper’ (meer dan 200 abonnees!) en gaf verschillende heemkundige boeken uit.

Daarnaast beschikt de Kring over heel wat familiegeschiedenis (stamboomonderzoek), een uitgebreid documenten- en fotoarchief en een eigen museum (dat momenteel een heuse opfrissing krijgt). Bovendien restaureert de vereniging waardevol Heppens erfgoed.

En daar houdt het niet mee op. Zo is er de driemaandelijkse uitgave van het tijdschrift ‘De Heikapper’, het maandelijks open houden van het museum (beurtrol), de organisatie van het jaarlijkse schansfeest (op de laatste zondag van augustus) en de maandelijkse bestuursvergadering.

In de toekomst wil de heemkring werk maken van het verder uitbouwen van de collectie en het museum, het digitaliseren van documenten en foto’s, het maken van fotopresentaties en filmpjes (om te tonen in het museum) en het uitbouwen van een eigen website.

Geschied- en Heemkundige Kring van Leopoldsburg
De Heemkring van Leopoldsburg beschikt over een schat aan materiaal over ‘t Kamp, over bestaande en verdwenen verenigingen en over mensen en families uit Leopoldsburg, met gegevens opgetekend uit de bevolkingsregisters. Al deze documentatie is opgeslagen in het archief, volgens een zelf ontworpen systeem dat ondertussen al waardering kreeg buiten de gemeentegrenzen.

Maar er is nog veel meer: een bibliotheek met geschiedkundige werken, panelen over allerhande Kampse onderwerpen, prentkaarten, gedachteprentjes en doodsbrieven - te veel om op noemen! Bovendien heeft ook de Heemkring van Leopoldsburg een heel actieve werking, met een driemaandelijks ledenblad, het uitgeven van publicaties, het organiseren van tentoonstellingen, het helpen van studenten met hun eindwerk, enz.

Kortom: je merkt dat er heel wat te beleven en te doen valt in een Heemkundige Kring en alle hulp is meer dan welkom!

Dus: heb je zin om toe te treden tot het bestuur van één van beide heemkringen? Of heb je gewoon zin om éénmalig of af en toe te helpen, bijvoorbeeld met het aanvullen en beheren van de collectie, het schrijven van tekstjes, het maken of scannen van foto’s, het aanleveren van ideeën, het begeleiden van activiteiten, …?

Neem dan zeker even contact op met:
• Heemkring Leopoldsburg: Marie Paul Fannes, 0485 73 61 22, heemleopoldsburg@hotmail.com
• Heemkring Heppen: Gerrit Dhondt, 011 34 67 73, gerrit.dhondt1@pandora.be of Andy Caerts, 011 34 15 94, andy.caerts@me.com

Niet twijfelen, gewoon doen!

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio