Milieuraad Leopoldsburg zoekt geïnteresseerde inwoners!

Print
Milieuraad Leopoldsburg zoekt geïnteresseerde inwoners!

Milieuraad Leopoldsburg zoekt geïnteresseerde inwoners!

Leopoldsburg -

De milieuraad adviseert de gemeente over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers namens diverse belangengroepen zoals milieu- en natuurverenigingen, sociale of socio-culturele verenigingen, de middenstand, de militaire overheid.

Maar er zijn ook deskundigen en geïnteresseerde inwoners.

Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt maximaal 21. Indien bepaalde plaatsen voor de geledingen niet opgevuld worden, kan het college extra geïnteresseerde inwoners aanduiden.

De bevoegde schepen, afgevaardigden namens de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad en de milieuambtenaar zijn niet-stemgerechtigd lid van de raad.

De raad vergadert 8 keer per jaar: telkens de tweede maandag van januari, februari, maart, mei, september, oktober en december. Om bepaalde onderwerpen of thema’s diepgaander aan te pakken kunnen werkgroepen opgericht worden. De raad wil niet enkel advies geven, maar ook via acties de bevolking sensibiliseren. Zo waren er de voorbije jaren volgende acties: de opstart van de e-portemonnee, de heraanplant laanbomen Koning Leopold III laan, de samenaankoop van energie en de volkstuintjes.

Geïnteresseerde inwoners kunnen hun kandidatuur tot 28 januari richten aan het college van burgemeester en schepenen.

De milieuraad wil graag ook meer vrouwen op haar vergaderingen verwelkomen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio