De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

Print
De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

Zonhoven -

58. Hoe het Paaseiland ontdekt werd door een Zonhovenaar (2)

“Hoe Rien van Fien van Fic ook zocht en zuchtte en aandrong om een plaatsje op de minste van de majestueuze zeeboten, nergens werd hij aanvaard, niet eens om het dek te mogen schuren tegen de allerminste vergoeding.

Na drie weken gaf hij het uiteindelijk op; totaal uitgehongerd, moe en afgemat, sloop hij stiekem mee met een Asjkenazische joodse vracht spinmachines en weefstoelen, bestemd voor de textielnijverheid, die op Ter Donk stilaan tot ontwikkeling kwam. Terug thuis, gaat hij onmiddellijk klagen bij grootva Fic en zeurt zanikend zijn ongeluk en teleurstelling van zich af. Fic geeft hem de raad “de Wijze” te raadplegen op de Holsteen, die hem duidelijk zijn toekomst zou laten zien.” Grootva pauzeerde, gebaarde ongeduldig met zijn pijp in mijn richting, waaruit ik afleidde dat hij tabak wilde en ik bediende hem op zijn wenken. Grootva en zijn pijp waren even onafscheidelijk als een kookpot en zijn deksel: het ene functioneerde niet zonder het andere.

“De Wijze van de Holsteen” leefde in die tijd in de nabijheid van de Holstenen. Men vertelde in het dorp van alles over hem, maar niemand wist precies wie of van waar hij kwam. Dat hij letters had gegeten, bleek overduidelijk uit de uitleg die hij verschafte aan wie maar wilde en hem ervoor vergoedde. Toen Rien voor het eerst bij hem aankwam, wilde de Wijze vooreerst helemaal niets zeggen, maar toen Rien hem vertelde hoe hij als kind naar verre landen verlangde en wat hem overkomen was, verscheen er begrip, ja medelijden in zijn spichtige oogjes. Hij troonde de jonge snaak mee naar de Holstenen, liet hem daar slapen, gedurende drie nachten en zijn huid insmeren met het water dat in de holen van de Holsteen stond: "Ga maar, zei hij uiteindelijk, de mysteries van de Holsteen zullen je sterken en beschermen; monster aan bij het eerste schip dat je ziet en het zal je tot de verste uithoeken van de wereld brengen!"

En inderdaad, toen Rien terug in Antwerpen kwam, werd hij onmiddellijk aangenomen bij de eerste bootsman van het allereerste reusachtig zeeschip-naamgenoot dat hij voor anker zag liggen, “Das Rienerbot” uit Hannover, een prachtig handelsschip op weg naar West-Indië met een kostbare vracht geel koper uit Zweden. Dat kon toch geen toeval zijn, niet? ’s Anderendaags voer het reeds het overbekende “zeegat” uit op zoek naar nieuwe avonturen, dit keer met Rien aan boord!” Toen grootva heel even zweeg, steeg er een spetterend applaus op uit het aanwezig publiek, dat spontaan begon te scanderen “We want more, we want more!” en ik zag lichtjes van plezier tintelen in de ogen van Tunke Stes!
(wordt vervolgd)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio