Voorschrijfgedrag dokters strenger bekeken

Print

Vanaf volgend jaar wordt de controle op het voorschrijfgedrag van de dokters verscherpt. De federale regering wil op die manier ruim 6 miljoen euro besparen. De artsensyndicaten vrezen dat dokters die veel voorschrijven, zware boetes zullen krijgen.

Maar het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, ontkent dat.