Kredietverlening aan ondernemingen daalt voor het derde trimester op rij

Print
De economische context weegt op de kredietverlening aan ondernemingen, want al voor het derde trimester op rij daalt de kredietverlening aan ondernemingen. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de driemaandelijkse barometer voor ondernemingskredieten van Febelfin, die vandaag gepubliceerd werd.
Er zijn bijkomende stimuli nodig om de daling te stuiten, aldus Febelfin. In september bedroeg de omloop aan kredieten 129 miljard euro, of opnieuw het niveau van september vorig jaar.

In vergelijking met het derde trimester van vorig jaar daalde het aantal aanvragen voor ondernemingskredieten in het derde trimester van dit jaar met 11 procent. Het aangevraagde bedrag daalde met 16 procent. Het aantal toegekende kredieten daalde eveneens: in aantal met 16 procent en in bedrag met 24 procent. De weigeringsgraad was in het derde trimester van 2012 hoger dan in de vorige trimesters. Febelfin wijt die cijfers aan de moeilijke economische context en het lage ondernemingsvertrouwen. De federatie wijst er op dat in België krediet aan ondernemingen verstrekt wordt "tegen erg voordelig tarieven die tot de laagste in Europa behoren". De cijfers voor het voorbije trimester wijzen er volgens Febelfin op dat de banken hun verantwoordelijkheid bij de financiering van de economie ten volle blijven nemen. Hoewel de federatie haar leden heeft gevraagd "om goede kredietdossiers alle kans te blijven bieden", acht Febelfin bijkomende stimuli nodig. De verschillende overheden zijn door Febelfin gecontacteerd om samen te onderzoeken hoe de economie extra zuurstof kan krijgen.