Vertrouwen herstellen

Print
Vertrouwen herstellen

Vertrouwen herstellen

Gouverneur Luc Coene pakte gisteren uit met de economische prognoses van de Nationale Bank voor het komende jaar. De gouverneur had enkel slecht nieuws. Er zal geen economische groei zijn, er zullen circa 15.000 jobs verloren gaan, de werkloosheid zal met zo’n 45.000 personen toenemen. Dat maakt dat de regering-Di Rupo haar begroting 2013 - waarvan de inkt nog niet is opgedroogd - al moet bijsturen.
Nu hebben we al voldoende persconferenties van de Nationale Bank over hun economische vooruitzichten meegemaakt om te weten dat economische voorspellingen zoiets zijn als het weerbericht - het kan vriezen, het kan dooien - en dus nooit helemaal uitkomen. Al is het ook zo dat alle instanties - we denken dan aan de Europese Commissie, de OESO en het IMF - hun economische vooruitzichten voor volgend jaar naar omlaag hebben herzien. 2013 wordt economisch gesproken een moeilijk jaar, zeker in het begin, tegen het einde van het jaar zou het langzaamaan beter moeten gaan.

Het grote probleem is het gebrek aan vertrouwen bij de consumenten. Die zijn onzeker en de recente golf aan bedrijfsherstructureringen en bedrijfssluitingen met de aankondiging dat Ford Genk volgend jaar sluit als klapstuk, zorgt voor nog meer onzekerheid. Het gevolg is dat de consument op zijn geld gaat zitten, wij Belgen hebben nu samen al meer dan 230 miljard euro op onze spaarboekjes staan.

Wanneer men weet wat het probleem is, weet men ook wat te doen. Onze overheden moeten hun overheidsfinanciën op orde zetten en maatregelen nemen om hun economieën te stimuleren. De regering-Di Rupo valt in dit verband niet zo heel veel te verwijten. Van de eurolanden hebben er maar vijf een kleiner overheidstekort dan België. De Vlaamse regering Peeters heeft zelfs een begroting in evenwicht. Beide regeringen hebben ook een reeks maatregelen genomen om onze economie te stimuleren, onderzoek en ontwikkeling te bevorderen en de concurrentiekracht van onze bedrijven te versterken.

Het grote probleem is de eurocrisis die blijft aanslepen omdat de regeringsleiders van de 15 eurolanden het maar niet eens raken over doortastende maatregelen om de schuldencrisis onder controle te krijgen. Ze slagen er ook niet in - maar dan met 27 regeringsleiders binnen de Europese Unie - om maatregelen te nemen om onze economie te stimuleren. Europa is totaal verdeeld. Dat werd gisteren perfect geïllustreerd bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan de EU. De Britse regeringsleider bleef gewoon thuis.

Eric Donckier