Vakbonden blij met regeling, maar misnoegd over aanpak Nederlandse directie Van Gansewinkel

Print
Dat het aantal ontslagen bedienden bij Van Gansewinkel Groep teruggebracht kon worden van 81 naar 51 zet bij de vakbonden kwaad bloed. "De Nederlandse directie drong de Belgische directie een besparingsplan op, zonder dat aan de realiteit te toetsen", klinkt het.
De vakbonden zijn wel tevreden dat de procedures volgens de wet-Renault geholpen hebben voor een goed akkoord.

Bij Van Gansewinkel in België verdwijnen 68 banen in plaats van de eerder aangekondigde 98. De 30 gespaarde banen zijn volledig bij de bedienden te vinden. De vakbonden zijn ontevreden over de aanpak van de Nederlandse directie. "De Nederlandse hoofdzetel heeft zeer ondoordacht een herstructureringsplan opgesteld", zegt Tom Peeters van ABVV-BTB, "dat niet aan de realiteit getoetst werd. Vervolgens werd dat opgedrongen aan de Belgische directie, die in snelheid gepakt werd. Maar gelukkig is het overleg hier zeer constructief verlopen en is er een zeer goed akkoord bereikt dat door een grote meerderheid is goedgekeurd." Volgens Joris Saenen van LBC-NVK is het vertrouwen van dat personeel wel geschaad. "De Nederlandse directie heeft tijdens de onderhandelingen vermeld dat de herstructurering bedoeld is om het bedrijf verkoopbaar te maken, met een focus op de kostenbesparing. Er is nauwelijks gekeken naar eventuele andere maatregelen, wat de werknemers niet in dank afnemen. Gelukkig hebben we de herstructurering goed en ruim voor de feestdagen beëindigd." Saenen denkt dat de herstructurering op middellange termijn kan leiden tot een effectieve verkoop.