Economische activiteit stabiliseert zich in derde kwartaal

Print
De economische activiteit heeft zich in België tijdens het derde kwartaal van dit jaar gestabiliseerd ten opzichte van een kwartaal eerder. Op jaarbasis blijft het bbp teruglopen, met 0,3 procent in het derde kwartaal. Dat meldt de Nationale Bank van België vandaag, daarmee een eerdere raming bevestigend.

In alle bedrijfstakken stagneerde de toegevoegde waarde. In vergelijking met het voorgaande kwartaal was de groei nul in de industrie en diensten en amper positief in de bouwnijverheid (+0,1 procent). De consumptieve bestedingen van de huishoudens herstelden zich licht (+0,1 procent), terwijl hun investeringen in woongebouwen 1 procent lager uitvielen. In totaal daalde de binnenlandse vraag met 0,2 procent. Die daling werd gecompenseerd door een stijging van de buitenlandse vraag. De uitvoer van goederen en diensten vertoonde opnieuw een licht positieve groei (+0,3 procent), na een afname tijdens het tweede kwartaal. Het uitvoersaldo leverde een positieve bijdrage van 0,2 procent tot de bbp-groei. De binnenlandse werkgelegenheid daalde licht (-0,1 procent) tijdens het derde kwartaal, na een stabilisatie in het tweede kwartaal.