Trends Top 30.000 - Loonkosten in België stijgen met bijna duizend euro per werknemer per jaar

Print
Trends Top 30.000 - Loonkosten in België stijgen met bijna duizend euro per werknemer per jaar

Trends Top 30.000 - Loonkosten in België stijgen met bijna duizend euro per werknemer per jaar

De loonkosten zijn de afgelopen jaren in België met gemiddeld bijna duizend euro per werknemer per jaar toegenomen. Voor de ondernemingen is de loonkost in ons land meteen ook de grootste bedrijfskost, al krijgt de werknemer steeds minder van wat hij aan zijn werkgever kost.
Dat meldt het financieel-economische weekblad bij de voorstelling van de nieuwe Trends Top 30.000, een inventaris van de 30.000 grootste bedrijven in België.

In 2011 ging 58,14 procent van de toegevoegde waarde naar personeelsuitgaven, tegenover 56,12 procent in 2007. Sinds 2003 zijn de gemiddelde loonkosten per werknemer met bijna duizend euro per jaar gestegen. In 2011 kostte een werknemer gemiddeld 58.536 euro, waar dat in 2007 nog 53.694 euro en in 2003 nog 49.578 euro was. Tussen 2007 en 2011 steeg de loonkost dus met 9 procent. De consumptieprijsindex steeg tussen januari 2008 en december 2011 dan weer met 9,3 procent. Als verklaring voor dat verschil wijst Trends naar de vertraging teweeggebracht door de gezondheidsindex, die niet zo snel evolueert en afgevlakt wordt, naar de vele lastenverlagingen die de overheid bedacht ten voordele van bepaalde doelgroepen, en naar de inspanningen van ondernemingen om de loonkosten te verminderen. Zo slaagde bpost er volgens Trends in om de loonkost in 2011 met 9 miljoen euro ter verlagen door werknemers aan te werven die onder een lager barema vallen. De bedrijven met de hoogste loonkost per ingeschreven werknemer waren in 2011 GDF Suez Management Cy (581.094 euro, +44 pct tgov 2010), WABCO Europe (404.632 euro, +13 pct) en UCB (395.165 euro, +56 pct).