Schepencollege Genk bekend

Print
Genk -

De samenstelling van het schepencollege dat Genk zal besturen vanaf januari 2013 is bekend.

Nadat eerder al coalitiepartner PROgenk liet weten Joke Quintens en Angelo Bruno als schepenen af te vaardigen, heeft het partijbestuur van CD&V Genk in haar vergadering van 3 december 2012 het voorstel van het verkiezingscomité goedgekeurd met een ruime meerderheid.

CD&V Genk heeft de gewoonte om binnen het schepencollege te kiezen voor sterke schepenen, homogeen qua maatschappijvisie, maar heterogeen inzake persoonlijkheden, waarvan de leden op een degelijke wijze samenwerken. Een andere traditie is dat continuïteit en vernieuwing hand in hand gaan.

Voor de komende legislatuur werd uittredend burgemeester Wim Dries eerder al voorgedragen als burgemeester.

Ali Çaglar wordt tweede schepen en Anniek Nagels zal de derde schepen zijn. Beide jonge schepenen behaalden bij de gemeenteraadsverkiezingen een zeer goede score. Ervaren schepenen Michaël Dhoore en Geert Swartenbroekx volgen als vierde en zesde schepen.

Uittredend OCMW-voorzitter Guido Vandebrouck blijft als zevende schepen lid van het college. Op 1 juli 2015 wordt hij vervangen door uittredend schepen Kathleen Parthoens.

Schepen Erik Gerits sluit het rijtje af. Hij is achtste schepen. Het is al geweten dat hij in de loop van de legislatuur de overstap maakt naar de deputatie van de Provincie Limburg. CD&V zal in het najaar van 2015 een nieuwe kandidaat schepen voorstellen aan haar partijbestuur.

Ook de voorzitter van het OCMW wordt als 9de schepen toegevoegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ria Max-Grondelaers, al jaren actief in de Genkse OCMW-raad, zal de komende zes jaar het OCMW als voorzitter mee besturen.

Na de goedkeuring van onze coalitiepartner op 15 oktober jl. wist het open bestuur dat we van twee schepenen afscheid moesten nemen.

Annita Laporte (54) en Luc Dullers (53) zijn beide twee bijzonder waardevolle en ervaren schepenen. Het was dan ook voor het partijbestuur een verscheurende keuze om hen niet meer te kunnen aanstellen als schepen. Dit soort beslissingen zorgt voor de nodige ontgoocheling maar beide hebben te kennen gegeven dat ze nog graag op een actieve en geëngageerde manier mee aan onze stad bouwen in de gemeenteraad en waar mogelijk ook daarbuiten.

Uittredend gemeenteraadsvoorzitter Tom Arts wordt voorgedragen als voorzitter van het ZOL.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Burgemeester Wim Dries (CD&V, 40);
Joke Quintens (PROgenk, 39),
als eerste schepen; Ali Çaglar (CD&V, 40),
als tweede schepen; Anniek Nagels (CD&V, 37),
als derde schepen; Michaël Dhoore (CD&V, 51),
als vierde schepen; Angelo Bruno (PROgenk, 51),
als vijfde schepen; Geert Swartenbroekx (CD&V, 45),
als zesde schepen en OCMW-voorzitter Ria Max-Grondelaers (CD&V, 51).
Guido Vandebrouck (CD&V, 56) wordt vanaf 1 juli 2015 als zevende schepen opgevolgd door Kathleen Parthoens (CD&V, 41).
Erik Gerits (CD&V, 44) is achtste schepen tot dat hij aangesteld wordt als deputé. De vacature die dan vrij komt in het college zal later pas ingevuld worden.

De bevoegdheden van de schepenen zullen binnenkort verdeeld worden.

GEMEENTERAAD

Luc Dullers (CD&V, 53) wordt voorzitter van de gemeenteraad.

OCMW-RAAD

Voor de zes CD&V-mandaten werden – in alfabetische volgorde- voorgesteld:
Nele Beckers, Mieke Dezeure, Ria Grondelaers (voorzitter), Hilde Jeurissen, Sandro Maurina en Eddy Quintiens, die na 2 jaar opgevolgd zal worden door Marlies Oyen.

ANDERE MANDATEN

Tom Arts (CD&V, 45) wordt voorgedragen als voorzitter van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio