Nieuw beheerplan voor park Heesakkerheide

Print
Nieuw beheerplan voor park Heesakkerheide

Nieuw beheerplan voor park Heesakkerheide

Overpelt -

De gemeenteraad van Overpelt heeft het beheerplan voor het park Heesakkerheide aan de Breugelweg goedgekeurd. Het park werd in 1969-1971 aangelegd als gemeentelijk wandelpark. Vandaag moet het park echter meerdere functies evenwichtig met elkaar combineren.

Vooral de natuurwaarde moet een grotere rol spelen in het parkbeheer. De gemeente heeft daarom een zogenaamd harmonisch park- en groenbeheerplan laten opmaken voor het park, zegt burgemeester Jaak Fransen.

Er zijn een aantal basiskwaliteiten die de beleving en waarde van Heesakkerheide als groene ruimte moeten bepalen: uitrusting, natuur, cultuur en historie, ruimte, rust en stilte. Het nieuwe beheerplan wil die kwaliteiten evenwichtig aan bod laten komen.

Uitgaande hiervan en van de resultaten van verschillende inspraakrondes, een waardebepaling en een sterktezwakte-analyse legt het plan drie globale doelstellingen vast voor Heesakkerheide: het behoud en de versterking van de aanwezige natuurwaarden, de verhoging van de belevingswaarde en de integratie van aanwezige cultuurhistorische waarden in het toekomstig beheer.

Deze globale doelstellingen worden vertaald in een groot aantal specifieke doelstellingen vanuit diverse functies: de ecologische, educatieve en recreatieve functie, de cultuurhistorische en landschappelijke functie en tot slot de wetenschappelijke en milieubeschermende functie. Enkele voorbeelden. Op het vlak van ecologie en milieubescherming wil men streven een uitbreiding van de Rode Bosbos, een 'topsoort' en zeer zeldzaam in Vlaanderen.

Het is ook de bedoeling om deze soort wetenschappelijk op te volgen. Het park biedt ook veel mogelijkheden om aan natuureducatie te doen. Voor wat betreft de recreatie geeft het beheerplan aan dat er speelzones moeten behouden en ingericht worden. Cultuurhistorisch moeten er een aantal dennenbossen zeker blijven bestaan om zo de link te kunnen leggen tussen de bosbouw en mijnbouw van weleer.

Jaak Fransen: “Parken zijn aangelegd door mensen voor mensen. Zo is het park Heesakkerheide ontstaan als park voor (wandel)recreatie en dat moet ook zo blijven. Maar als groene ruimte speelt het tevens een rol in het milieubeleid en de ecologie. En tenslotte nog dit: het groen in het park moet niet enkel bereikbaar en toegankelijk zijn maar vast en zeker ook aantrekkelijk.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio