Lerarenopleiding

Print
Lerarenopleiding

Lerarenopleiding

Tegen 2020 dreigt een tekort van circa 20.000 leerkrachten. Dat heeft het departement Onderwijs uitgerekend. Verklaringen daarvoor zijn dat veel leerkrachten met pensioen gaan, dat leerkrachten het beroep verlaten én het gegeven dat er opnieuw meer kinderen worden geboren. Dat er iets moet gebeuren om dat tekort op te vangen en liefst van al te voorkomen, mag dan ook duidelijk zijn. Maar wat? Minister van Onderwijs Pascal Smet zoekt de oplossing in een hervorming van het lerarenstatuut en het scholenlandschap.
Blikvangers uit de discussienota van minister Smet die deze redactie kon inkijken, zijn een loopbaanladder met drie trappen (juniorleraar, leraar, expertleraar) met telkens een eigen weddetarief, de mogelijkheid om met bonussen te werken, verplichte bijscholing, de omvorming van de leerkrachtenopleidingen naar ‘Schools of Education’, de mogelijkheid om externen aan te trekken, een herziening van het stelsel van terbeschikkingstelling, verplichte scholenassociaties met minstens 10.000 leerlingen en de fusie van scholen van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs met het gemeenschapsonderwijs tot één officieel onderwijsnet.

Zonder ons hier tot onderwijsexpert te willen promoveren, denken we te mogen zeggen dat de voorstellen van minister Pascal Smet behoorlijk wat hout snijden. We denken dan in het bijzonder aan de loopbaanladder, de herziening van het principe van de terbeschikkingstelling en de mogelijkheid om externen aan te trekken met behoud van maximum 15 jaar anciënniteit. Waar we ons wel wat vragen bij stellen, is bij het voorstel van de minister om het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs te laten opgaan in het gemeenschapsonderwijs. Hopelijk haalt dat het niveau niet naar omlaag.

Men kan zich ook vragen stellen bij scholenassociaties van minstens 10.000 leerlingen. Zijn er wel voldoende managementcapaciteiten binnen de huidge scholenassociaties om meteen vier of vijf niveaus hoger te spelen?

Vorige week woensdag was er in het Vlaams parlement een verhit debat over de hervorming van het secundair onderwijs. We kunnen ons voorstellen dat er volgende week woensdag een even verhit debat volgt over de voorstellen van minister Smet om het lerarenstatuut en het scholenlandschap te hervormen. We mogen hopen dat het deze keer niet om een politieke maar wel om een inhoudelijke discussie gaat en waarbij men de finaliteit - goed onderwijs - niet uit het oog verliest. Dat is vele malen belangrijker voor de maatschappij dan het belang van de scholen zelf en de onderwijsnetten.

Eric Donckier