Hoopvol leven

Wij vragen ons af waar het met de wereld naartoe moet. De wereld is in crisis en niet alleen economisch… Werkloosheid, terrorisme, oorlogen, ziekte en dood, gezinnen vallen uit elkaar... Er heerst chaos op vele fronten. Wat biedt ons geloof dan wel nog, als onze wereld instort?

Ann

Jezus doet een beroep op het pure vertrouwen. Hij zal er zijn, zelfs als het ergste ons overkomt, zelfs als onze wereld ineenstort. Hij weet dat Hij daarmee ons geloof en ons vertrouwen tot het uiterste op de proef stelt. Daarom spoort Hij ons aan: ‘Blijf te allen tijde waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om (...) rechtop te staan voor de Mensenzoon.’ Niemand van ons weet op voorhand hoe hij of zij zal reageren als onze wereld instort. Jezus zegt niet dat Hij ons immuun zal maken voor angst en wanhoop. Hij zegt alleen dat Hij er zelfs dan zal zijn en dat het erop aankomt ons vertrouwen in Hem altijd te behouden.

Advent is een mooie tijd, omdat hij ons dichter bij God, dichter bij elkaar en dichter bij mensen in nood brengt. Als we advent op die manier willen beleven, dan wacht ons een vreugdevolle Kerstmis.