Peeters sneert naar Europese Commissie op verjaardag REO veiling

Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters (CD&V) heeft zijn bezorgdheid geuit over het beleid van de Europese instellingen rond de Europese producentenorganisaties. "Het kan niet zijn dat alle verantwoordelijkheden geëxporteerd worden naar Vlaanderen", zei hij op de zeventigste verjaardag van de REO veiling in Roeselare.

belga.be

Peeters bejubelde de internationale en grensoverschrijdende werking van de Roeselaarse veiling en gaf daarbij het voorbeeld van Freshcoop, een nieuwe samenwerking tussen Vlaamse en Bretoense boeren. Om dergelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst nog vlotter van de grond te krijgen, dienen nog een aantal hinderpalen op Europees niveau te worden weggewerkt, onder meer bij de officiële erkenning van dergelijke organisaties. Daarom vraagt minister-president Peeters aan de Europese Commissie om met grote prioriteit en op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de financiële verantwoordelijkheden die met de erkenning van producentenorganisaties van dergelijke omvang gepaard gaan. "Het kan uiteraard niet zo zijn dat alle verantwoordelijkheden uitsluitend gelegd worden bij de regio waar de erkenning wordt aangevraagd", aldus de minister-president. "Ik hoop daarom dat het antwoord van de Europese Commissie meer voldoening zal schenken dan dat over de meertalige verpakkingen", sneerde Peeters nog. De Commissie schrapte die meertalige verpakkingen van de subsidiabele uitgaven.