Politieke recuperatie

Sommigen kunnen het op deze lezersbrievenwebstek niet nalaten om nog maar eens in de richting van het Vlaams Belang te schoppen omdat het zich onthield bij de stemming over de zogenaamde "holocaust" - resolutie in het Europese Parlement.

Rogier Vandenbussche - Boortmeerbeek

Dat het Vlaams Belang zich onthield is perfect begrijpelijk en getuigt van politieke moed. Politieke moed om zich niet te laten meeslepen in het extreem - linkse misbruik van de holocaust.

De resolutie vergelijkt immers letterlijk: "de opkomst van extremistische en xenofobe partijen en de groeiende acceptatie van hun opvattingen door de publieke opinie" met de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog. Wie nu nog niet door heeft dat dit gewoon een staaltje is van politiek misbruik maken van de herdenking van een tragische gebeurtenis, zal het nooit begrijpen. En nu zullen sommigen wellicht zeggen: "Als het Vlaams Belang niet extremistisch en xenofoob is, waarom herkent de partij er zich dan in?" Dat is natuurlijk een al te domme opmerking, aangezien de partij al jaren in die hoek wordt geduwd door de media en andere opiniemakers. Als je lang genoeg onterecht herhaalt dat iemand extreem is en dan moet berichten over excessen van een vorm van extremisme, dan is het nogal wiedes dat de onterecht behandelde persoon zich zal geviseerd voelen.

Inderdaad, want daar is het om te doen voor die linkse hypocriete ayatollahs die steevast op de eerste rij staan om uitwassen als de holocaust te veroordelen (maar zoals Steve Stevaert tegelijkertijd, in het heden dus, ostentatief staan te flirten met moorddadige communistische dictators als Castro). Zij hebben maar één doel nl. hun hedendaagse politieke tegenstrevers publiek te schofferen door het hanteren van lichtzinnige vergelijkingen. Het is natuurlijk al te doorzichtig om ter gelegenheid van een 60e verjaardag van een historische verschrikking waar alle camera's zijn op gericht, heel wat mensen een geweten te schoppen en smakeloos in te spelen op de sentimenten die dergelijke internationale gebeurtenis met zich meebrengen.

In één adem worden de tot vervelens toe ingeroepen dooddoeners "racisme en xenofobie" opgerakelt om bepaalde groepen, bewegingen en politieke partijen die niet opgezet zijn met het mislukte multiculturele experiment, publiek moreel te veroordelen, terwijl zij enkel tradities en eigenheid nastreven zoals alle volkeren dat in hun thuisland doen en bepaalde inwijkelingen dat ook menen te moeten doen. Maar als inwijkeling is het perfect legitiem om op zijn eigen culturele en religieuze strepen te staan, als autochtoon heet dat racisme.

Trouwens die woordjes "racisme en xenofobie" kan men perfect vergelijken met de door de kerkelijke inquisitie gehanteerde begrippen "godslastering en ketterij", die ook dienden als alibi - begrippen om eenieder die zich kritisch of andersluidend uitsprak over de almacht van de Katholieke Kerk (nu de Linkse kerk met haar multiculgeloof) aan de galg te praten of naar de brandstapel te verwijzen.

" Het zijn geen moslims geweest die de huizen in Mölln, Solingen, Rostock, Hoyerswerder in brand hebben gestoken. Het waren ook geen joden die dit deden. Het waren door extreem-rechtse politici opgejaagde neonazi's die gewoon de daad bij het woord voegden. " , schrijft iemand uit Gent.

Het is niet alleen zeer laag om dit in te roepen, maar vooral ook zeer simplistisch. Laten we ons eens voorstellen dat we zouden schrijven dat iedere jood een zionist is die elke palestijn wil vernietigen omdat hij wordt opgejut door de Israëlische leider Sharon. Wat zou meneer Kahlke daarop zeggen? Skinheads zijn geen referentie voor politiek rechts, net zo min als orthodoxe zionisten die palestijnse gebieden bezetten dat zijn voor alle joden of de rechterzijde daarvan.

" De joden hebben zich tweeduizend jaar aan de cultuur van Europa aangepast en zijn als dank ervoor in Auschwitz terecht gekomen." is nog zo'n citaat van de schrijver uit Gent. Dat klopt inderdaad. Men kan bezwaarlijk volhouden dat joden zich in Europa in het geheel niet hebben aangepast. Joden hebben altijd een "low - profile" gehouden en hebben zich nooit ostentatief ge-out als jood om aandacht te trekken of om de hele samenleving naar de hand te zeggen. Maar laat mij toe te zeggen dat het nu net dat gedrag is dat vele joden onderscheidt van vele moslims die hun religie absoluut willen beleven, beleven zonder compromis en desnoods met geweld opdringen door heelder wijken en getto's op te eisen en uit te zuiveren van de daar aanwezige "christenhonden", zich inspirerend op de Koran, Hadith en uitspraken van de door links op handen gedragen Turkse premier Erdogan die zich in een onbewaakt moment het volgende liet ontvallen: "De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze barakken en de gelovigen onze soldaten." Dat soort haatzaaiende oneliners van toonaangevende figuren wordt door de schrijver uit Gent voor de gelegenheid vergeten.

Islamoloog Urbain Vermeulen heeft het reeds meerdere malen herhaald: met de Islam komt het westen vroeg of laat ernstig in botsing wegens de grote verschillen, wegens de compromisloosheid van de religieuze vertegenwoordigers (en wegens de snelle verspreiding van de religie via de ongebreidelde bouw van gebedshuizen). Het zal natuurlijk zo zijn dat niet elke moslim het zo radicaal begrepen heeft, maar dat mag onze aandacht niet afleiden van het FEIT dat de westerse tradities nauwelijks compatibel zijn met de meeste islamitische. Trouwens als de schrijver het uit Gent over "vrije meningsuiting" heeft, dan raad ik hem aan eens een bezoekje te brengen naar een doorsnee moslimland.

" Geen woord erover dat zijn partijkameraad Filip Dewinter in het Vlaamse parlement letterlijk uit "Mein Kampf" van A. Hitler citeert. " Het doet me plezier dat dit in hetzelfde betoog te lezen valt, want het haalt de geloofwaardigheid ervan volledig onderuit. Waarvoor dank!