Brussel-Halle-Vilvoorde

Waar is premier Verhofstadt mee bezig? Wil hij Vlaams Belang nog sterker maken? Telkens na de verkiezingen vraagt men zich af: hoe komt het dat VB er zo op vooruit gaat? Na de verkiezingen werden door de Vlaamse regering afspraken gemaakt over B-H-V maar nu trekt Verhofstadt het dossier naar zich toe onder druk van Di Rupo en krabbelen VLS en sp.a op Vlaams niveau terug. Waarom kunnen de Walen nooit akkoord gaan met beslissingen van de Raad van State en het Arbitragehof? Waarom durven de Vlamingen samen eens niet 'neen' te zeggen tegen de Walen? Het is een schande dat de VLD en sp.a nu terugkrabbelen. Toon nu eens dat jullie de politieke moed hebben om het been stijf te houden tegenover Wallonië en jullie plaats in de regering waard zijn, of neem ontslag. Anders maken jullie Vlaams Belang zo sterk dat jullie straks sowieso uit de boot vallen.

J. Hendrickx