Maaseikse stadswallen

"Middeleeuwse stadswallen krijgen nieuwe toekomst" (HBvL 24 januari) In het verleden is al vaker geprobeerd om deze groene oase in Maaseik een toeristische functie te geven maar dat lukte niet. Nu er twee woon- en winkelprojecten voorzien worden aan de Bos- en Hepperpoort, komt daar verandering in. Over de wallen heen kan tussen de projecten een verbinding worden gemaakt. Eens te meer blijkt dat Maaseik zelf voorrang krijgt. Al zou het stadsbestuur er goed aan doen om eerder gemaakte afspraken na te komen vooraleer nieuwe plannen uit te werken. Al jaren is beloofd dat het centrum van Neeroeteren zou worden heringericht en dat er een fietspad zou komen langs de Rotemerlaan. Of worden deze werken nu verhinderd door de vorige burgemeester die nu eerste schepen is en die er op staat dat zijn plannen worden doorgevoerd? Dat heeft hij trouwens zelf bekend gemaakt in een plaatselijk informatieblad.

Bob Vosen