Voorspellingen

Ik respekteer de schrijvers die in de voorspellingen geloven ten volle in hun religieuze overtuiging.

Rob Berkmans - Achel

Laat ons zeggen, zoals Shakespeare destijds al zei : Er is meer tussen hemel en aarde dan wij ons kunnen dromen of voorstellen. En sinds Einstein zijn relativiteitsteorie introduceerde heeft deze uitspraak op zich al bijna iets profetisch.

Zelf ben ik iets minder licht ontvlambaar wat dat betreft en probeer altijd iets minstens driedubbel te checken vooraleer ik ergens enig geloof aan wil hechten.

Zo zijn er bijvoorbeeld de vaak (verkeerd ) aangehaalde of geïnterpreteerde voorspellingen van de 16de eeuwse ziener en latere lijfarts van koning François 1 , Michel de Nostredâme, beter bekend als Nostradamus.

Wel, ik ben altijd bijzonder geïntrigeerd geweest door de drie 'antichrist'-figuren die de man later in zijn leven als ziener ziet opdoemen en die hij, veiligheidshalve, omschrijft met anagrammen of in hun namen gecodeerde verwijzingen verbergt.

(Een ziener in zijn tijd en zijn funktie waagde immers vaak zijn hachje en zag regelmatig de brandstapel om de hoek lonken. )

Maar goed. Terug naar de drie namen :

De eerste is makkelijk te duiden :

Pau Nay Oloron ( century 8 quatrijn 1 zou staan voor Napaulon Roy ( Napoleon Koning -of keizer dus )

De tweede 'Hister' ( ook de oude Romeinse benaming voor de Donau ) is later in verband gebracht met Hitler.

En tenslotte is er de intrigerende, derde figuur die hij MABUS noemt .En omtrent deze laatste zijn al heel wat spekulaties gerezen.

(Afgezien van de link met de zogenaamde Twin Tower crash die een studentenhoax bleekt te zijn )

Wel blijven intussen overeind :

Zijn uitspraak in Century 1, Quatrijn 78

“ D'un chef viellard naistre sans hebeté

Degenerant par sçuoir & par armes,..

( Uit een oudere leider (G.W.Bush senior? ) wordt een idioot (of simpele ziel )geboren, onbekwaam in de oorlogsvoering ( perfekte omschrijving van G.W. Junior ! )

Deze man, die Nostradamus dus MABUS noemt, omschrijft hij overigens verder als 'dubieux(Zeg maar Dubya .. )

( Century 6 -Quatrijn 13: )

(Un dubieux ne viendra loing du regne

La plus grand part le voudra soustenir

Un capitole ne voundra point qu'il regne )

(op 36 000 woorden gebruikt nostradamus het woord 'capitole ' uitgerekend één keer !)

Iemand dus die veel aanhang krijgt maar zich onrechtmatig de macht of kroon heeft toegeëigend -

denk aan de verkiezingsfraude in de vS in 2000 en wellicht ook in 2005.

De naam duikt overigens op in Century II , quatrijn 62.- (Mabus plus tost alors mourra .. )

en hij noemt hem verder in quatrijn 45 van century I :

een stichter van sekten die de wereld zal verdelen en in oorlogen storten die

liefst 27 jaar zullen aanhouden er waarin de aanstichter uiteindelijk zelf zal omkomen.

Met andere woorden, voorspellingen hoeven niet altijd slecht af te lopen, als je maar het nodige geduld opbrengt.