Langer werken

In de debatten over einde loopbaan en langer werken zitten heel wat zware kanonnen aan tafel. Allemaal zijn ze heel sterk in het bedenken van ingewikkelde constructies. Als 55-plusser zie ik persoonlijk, voorlopig althans, geen problemen om te blijven werken zelfs tot 65. Voorwaarde is dan wel dat mijn job blijft bestaan en dat ik gezond blijf. Om langer te werken moet men twee partijen motiveren. Werkgever en werknemer. Zorg ervoor dat vanaf 60 jaar de lasten verlagen, reken 10% sociale lasten voor de baas en 10% belastingen voor de werknemer. Minder kosten en meer in het loonzakje zal zeker motiverend werken.

Rik Deckers