Nationalisme

'Het Vlaams front is gebroken" zegt de media. Gaat het hier om een verslaggeving van een oorlogstafereel? Een reconstructie van de Guldensporenslag, misschien? Nee hoor. Het gaat om de splitsing van BHV en de twist erover tussen Vlaamse partijen. Het is al ver gekomen dat er nauwelijks nog kritische journalisten opstaan die de bevolking waarschuwen voor dit potentieel gevaarlijke nationalisme.

D. Jans

Ziet men dan niet dat de fronten in de hoofden gevormd worden? Dat de mensen verplicht worden van hun leiders kant te kiezen (Vlaams of Waals), ook al begrijpen ze niet waarover het gaat? Dat is typisch voor oorlogen. Mensen vechten voor "de goede zaak", "voor het vaderland". Men schiet op zijn broeders, en tegen het einde van de oorlog weet men niet meer waarom men begonnen was. België verdient betere politici

Aangeboden door onze partners