Positieve discriminatie

Als minister Frank Vandenbroucke zegt dat scholen ook witte kinderen mogen weigeren als ze in een buurt liggen die overwegend"gekleurd " is,dan is dat P.D.

Michel Vaes - Hasselt

Als in het brusselse containers worden geplaatst voor dierlijke afval,zodat het offerfeest de moslims toch toelaat thuis schapen te slachten(methode die hun extremistische broeders nu ook al op mensen toepassen),dan is dat PD.

Als Tony Marie op TV verklaart dat hij allochtonen zelfs laat afhalen met een wagen,om een test af te leggen als TV-figuur, dan is dat PD.

Als de flikken die allochtone boeven verwonden,voor de rechtbank bijna als racist worden bestempeld,en dikwijls veroordeeld worden voor de lieve vrede,dan is dat PD.

Als moskeen (tientallen in het limburgse) vlugger aan een bouwvergunning of vestiging geraken,dan is dat PD.

Als islam betoelaagd wordt als erkende godsdienst,vooralleer een akkoord bestaat over de opleiding van de imams,dan is dat PD.

Als het migrantenstemrecht door de belgische(jaja,waalse en vlaamse) strot wordt geduwd,dan is dat PD.

Als belgen op straat komen voor gezinnen die na ingeburgerd te zijn na 5 jaar illegaal verblijf uitgewezen worden(volgens mij dus ook onterecht),dan is dit PD.

Als Marino Keulen bijkomend eist dat men sociale woningen enkel kan krijgen,als men de vlaamse taal machtig is,terwijl een privé persoon het verhuur van zijn eigendom,op die basis,niet kan weigeren,dan is dat PD.

Als men allochtonen laat profiteren van onze OCMW's,zonder dat ze ooit één euro aan onze staatskas betaalden,dan is dat PD.

Zoals terecht opgemerkt in de standaard,leidt positieve discriminatie tot racisme.Maar is dat eigenlijk wel racisme?Het lijkt me eerder een terechte bezorgdheid van

belgen(jaja,walen en vlamingen) om die verworvenheden te verdedigen voor eigen kinderen,daar leven wij tenslotte voor.

Blijven jullie politici rustig verwonderd,op de vooruitgang van het VB.

If you can't beat them,join them,want zij hebben goede programmapunten,en aub,neem ze over,het zal u veel stemmen opleveren(waar het jullie om te doen is),en tracht de belgen te behandelen op gelijkwaardige voet met de allochtonen.En dan hoeft er geen centrum Deman te komen waar de belgen hun discriminatiefrustraties kwijt kunnen.