Voorspellingen van Onze Lieve Vrouw

Geboren in Tongeren in 1947 maar sedert 35 jaar wonende in Zwitserland, ben

Achilees Vanhees - Sion, Zwitserlan

ik een regelmatige lezer van "Het Belang" op internet. Eind december vond ik

op een Italiaans site (mijn echtgenote is Italiaanse) interessante teksten

over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw en haal vele voorspellingen. Die

van de aanslag op de Twin Towers van New York dateerde van 1994. Ik maakte

er een lezersbrief van want die voorspelling is in België waarschijnlijk

niet gekend. Het Italiaans TV-programma Canale 5 heeft erover gesproken.

De voorspellingen van Onze Lieve Vrouw

Men weet dat, tijdens haar talrijke verschijningen, O.L.V. vele oorlogen

heeft voorspeld, soms lange jaren op voorhand. Zo de Frans-Duitse oorlog van

1870-1871 (40 jaar tevoren voorspeld in Parijs), de Eerste Wereldoorlog, de

Spaanse Burgeroorlog 1936-1939, de Tweede Wereldoorlog (in 1917 in Fatima),

de Rwandese Burgeroorlog van 1994 (12 jaar tevoren tijdens een van haar

verschijningen in dat land, in Kiboho in 1982). In een visie toonde ze o.a.

een massamoord op de plaats waar ze verscheen en inderdaad werden daar in

1994 in en bij de daarna opgerichte kerk zo'n 20.000 mensen vermoord.

Maar de Maagd Maria heeft nog andere voorspellingen gedaan. In 1994, dus 7

jaar voor 11 september 2001, toonde ze tijdens een verschijning op het

eiland Ischia bij Napels aan Simona P. de visie van twee wolkenkrabbers die

aan 't instorten waren. Daar het Vrijheidsstandbeeld op de voorgrond te zien

was, bestond er geen twijfel over de stad waarover het ging. Een journaliste

van de Napolitaanse krant "Il Golfo" interviewde in 1995 Simona P. en

schreef een artikel over de visie. Dat artikel werd overgenomen door het

nationaal weekblad "Epoca". De aanslag van 11 september op de Twin Towers

(zonder datum) stond dus zwart op wit geschreven reeds 6 jaar tevoren.

En dat is niet alles, want Simona P. kreeg in 1994 nog een andere visie te

zien : een vulkaanuitbarsting en een hoop mensen op een eiland die vergeefs

poogden aan de tsunami te ontkomen die het eiland overspoelde en onder de

golven deed verdwijnen. Hoewel het niet over een aardbeving ging, was er

toch een zekere gelijkenis met de ramp van 26 december 2004. Het epicentrum

van de aardbeving lag op grote diepte, 40 km, daar waar de tectonische

platen in het magma van de mantel duiken. Zoniet is het een ramp die nog

moet - en zal - komen, men weet noch waar noch wanneer.

Aangeboden door onze partners