Planten in de klas

Franz Dufrane - Hechtel-Eksel

De ontwerpers zouden toch moeten weten dat alle groenplanten 's nachts evenveel koolstofdioxide (CO2) afgeven als ze overdag zuurstof (O2) afgeven. Best is dus de planten elke avond in de gang te zetten.