Solidariteit

Als KSA-hoofdleider was ik samen met mijn KSA-vrienden 15jaar lang mee een bezielende kracht achter talrijke solidariteitsacties in mijn dorp; acties ten voordele van 11.11.11., De Wereldwinkel in Hasselt, Akindo in Lommel, Povorello Brussel, een schooltje in Calcutta, blindenzorg Licht en Liefde…Ook als provinciaal vrijgestelde van KSJ-Limburg vroeg ik binnen onze jeugdbeweging steeds aandacht voor de Derde Wereld problemen.

Jos Drijkoningen - Bree

Vandaag ben ik gemeenteraadslid en provinciaal secretaris voor het Vlaams Belang Limburg. En nog steeds is één van mijn interesses het thema ontwikkelingssamenwerking. In tegenstelling tot vroeger sta ik niet meer achter de (communistische) propaganda van sommige Derde Wereld organisaties waarin men het steeds heeft over ‘de uitbuiting van de Derde Wereld door het rijke westen’. We moeten als solidaire westerlingen durven inzien dat zeer veel ellende in ontwikkelingslanden in de eerste plaats wordt veroorzaakt door grootschalig wanbeleid van de leiders ter plaatse. Vele Afrikaanse landen worden geplaagd door corruptie waardoor kleine zelfstandigen niet verder kunnen groeien. Een gebrek aan elementaire veiligheid, aan organisatie en economische samenwerking belemmert er de economische groei. En economische groei is de poort waarlangs deze landen zich kunnen ontwikkelen. Ontwikkeling houdt volgens mij nu eenmaal in dat een landbouwsamenleving voor een groot stuk geïndustrialiseerd wordt. Een stelling die door sommige (linkse) Derde Wereld organisaties niet graag gehoord wordt.

Dat deze linkse organisaties een andere visie hebben op ontwikkelingssamenwerking is hun volste recht. Maar dat ze geld weigeren voor de slachtoffers van een natuurramp omdat dit geld niet politiek correct is. Dat ze zich, omwille van binnenlandse politieke doelen, presenteren als de enigen die solidair zijn met de Derde Wereld wijst op een enge pretentieuze opstelling. Een opstelling waar de slachtoffers van de tsunami en de Derde Wereld geen zier beter van worden, wel integendeel.