Hasseltse gevangenis behoudt medische zorg

Op 1 januari 2013 dreigt de medische zorg van gedetineerden in de gevangenis van Hasselt in het gedrang te komen. De samenwerking met het medische team van het Jessa Ziekenhuis wordt immers stopgezet. Laurent Sempot, woordvoerder van het gevangeniswezen, nuanceert.

StampMedia jongerenmedia-agentschap

Met de jaarwisseling eindigt het bestaande contract tussen het gevangeniswezen in Hasselt en het Jessa Ziekenhuis. Om een nieuwe aanbesteding tot stand te brengen, dient volgens de procedure eerst de financiële inspectie van justitie een advies op te stellen. “Dat advies was negatief voor het huidige Jessa-team”, verklaart Sempot.

Geen besparingsdrama

De redenen voor dit negatieve zijn volgens Laurent Sempot van velerlei aard. “Het is niet louter een kwestie van een te hoog kostenplaatje. Er spelen verschillende andere wettelijke en reglementaire factoren mee bij het nemen van zulke beslissing”, geeft hij aan. Sempot legt er wel de nadruk op dat deze beslissing geen indicatie is van toekomstige besparingen.

Betreurenswaardig afscheid

De werknemers van het Jessa Ziekenhuis worden vervangen door verpleegkundigen van justitie. “Er hoeft dus niet gevreesd te worden dat de dienst onderbemand zal zijn", zegt Wendy Neyens, penitentiair beambte van de gevangenis van Hasselt. "Het is natuurlijk wel betreurenswaardig dat we afscheid moeten nemen van ingeburgerde collega's."

Het gaat om vijf verpleegkundigen, een hoofdverpleegkundige, vier artsen en een tandartsassistente. Zij staan in voor het bereiden en toedienen van medicijnen, voeren medische onderzoeken uit en verlenen de nodige zorgen bij letsels en verwondingen. “Gezien de verantwoordelijkheid die het gevangeniswezen heeft ten opzichte van de gedetineerden en de belangrijke taak die het verplegend personeel vervult, is het afschaffen van deze zorg ondenkbaar”, redeneert Neyens.

© 2012 – StampMedia – Lieselotte Wröbel, foto ©helispot.be

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio