Een waar gebeurd verhaal

Zelfs wanneer Zuid-Oost-Azië ernstig getroffen wordt door de grootste natuurramp sinds eeuwen, blijft de onverdraagzaamheid welig tieren in progressieve harten!

Rob De Wispelaere - Houthalen-Oost

Toen de talrijke samaritanen letterlijk van deur tot deur trokken om een milde gift te vragen, kwam niemand op het akelige idee om vooraf te informeren naar het stemgedrag van de ontelbare donateurs!

Is men soms vergeten dat er een zalige golf van sympathie doorheen het Vlaamse land trok, overal waar er geld, véél geld werd ingezameld?

In plaats van eens ernstig na te denken over het vaststaand feit dat onze Vlaamse gemeenschap zich nog nooit zo vrijgevig heeft opgesteld ten aanzien van een ander volk dan het hunne, is het blijkbaar plezanter om het eigen volk nogmaals te affronteren...

Dat bovendien een Vlaams-Nationale partij diep in de buidel tast om het menselijk leed aan de andere kant van de aardbol te helpen verzachten, doet natuurlijk afbreuk aan de fél gekoesterde mythe dat het Vlaams Belang een partij is van hartelozen!

Zeg nu eens zelf: wie is hier het slachtoffer van?????