Crossterrein Kaulille

De jeugdpilootjes, MC, Sint-Huibrechts-Lille stelde in een lezersbrief (HBvL 19/01/05) dat er niks gebeurde in het kader van het crossterrein van Kaulille. Hij ergerde zich aan het feit dat er geld wordt voorzien voor sportinfrastructuur in Kaulille. In eerste instantie wil ik benadrukken dat het dossier van het sportterrein al jaren door het bestuur in Bocholt wordt opgevolgd.

Jan Arits, schepen van sport - Bocholt

Het gebied ligt in natuurgebied en in vogelrichtlijngebied en het is niet vanzelfsprekend dit om te vormen tot recreatiegebied. Op provinciaal vlak werden vier gebieden geselecteerd als crossterrein. Wij hebben ervoor gezorgd dat het terrein in Bocholt er één van was. Momenteel is dit een provinciaal dossier wat betreft het opmaken van het uitvoeringsplan om het gewestplan te wijzigen. Daarna zal de praktische invulling gebeuren in overleg met de crossers. Ook hier zijn op dit moment mee bezig. Maandelijks hebben we overleg met de andere terreinuitbaters, de vertegenwoordigers van de gemotoriseerde sporten en het provinciebestuur. Blijkbaar is de schrijver van de lezersbrief niet op de hoogte van het dossier en het verrast ons des te meer dat een inwoner van Neerpelt zich bemoeit met de politiek van Bocholt. Als je verder wil crossen kan je misschien terecht in je eigen gemeente