Weg snelle gewestweg N78?

Eerst lezen we dat Dilsen-Stokkem gaat naar twee rijvakken. Dan weer niet. Plots werden we geconfronteerd met 70 km. Met een aantal vrienden van Maaseik stelden we dat we dit niet zomaar kunnen laten gebeuren. Zeker als je verneemt welke andere toekomstplannen er zijn. Ondertussen waren er dan werkzaamheden die regelmatig zorgden voor 1 baanvak, en … jawel grote files. Q.e.d.

Johan Tollenaere - Maaseik

Gaat onze noodzakkelijke snelle verbindingsweg weg? Zullen wij, maar ook klanten, toeristen, de weg nog vinden naar Maaseik? Weg met die gedachte!

We willen samen aan de weg timmeren! De korste weg is volgens ons concrete actie! Langs welke weg zullen we dat doen? Wij willen inspraak én zullen alle actoren die nu betrokken zullen worden bij de opmaak van “streefbeelden” benaderen. Zou het al niet goed zijn als men alleen tijdens de spitsuren naar 70 Km gaat?

We weten dat we nog een hele weg af te leggen hebben! Tussen onze wensen én het realiseren ervan zullen vele wegen lopen.

We zoeken medestanders voor onze weg! Johantollenaere@skynet.be