thumbnail: null
thumbnail: null

Het sociaal akkoord

Is het niet het moment om de reeds dure lonen met 4,5% te verhogen op 2 jaar?

Dr. Werner De Pillecyn - Heusden-Zolder

Inzake overuren, lijkt het mogelijk de werknemer die een nettoloon ontvangt (het is te zeggen een brutollon min de fiscale en sociale lasten) te vergoeden op basis van het brutoloon. Voor overuren zou de werknemer bruto worden vergoed.

Het verlies aan de fiscale of sociale afhoudingen kan gedekt worden door desommen die de regering zelf voorziet. (5 miljard Bef.?)

De werkgever krijgt goedkopere overuren zonder de bijdragen hierop. De werknemer krijgt zijn overuren bruto = netto (dus meer loon).

Maximum 1 uur per dag, m.a.w. 220 tot 200 uren per jaar.

Even rekenen?